سخنرانیهای کدبان هومر آبرامیان از بنیاد فرهنگ ایران               

      

بخش نخست ـ چرا فرهنگ ایـران با یورش تازیان شکست خورد !

چشن سده و آتش پرستی ایرانیان

خود کشی فرهنگی ایرانیان

برده داری دراسلام

گفتگوی هومر با کدبان مهری در رادیو صدای ایران 

www.sarve-azade.com
 

Send mail to admin@iranbanan.com   with questions or comments about this web site.

 
 

Copyright 2006  The Cultural Foundation of Iranbanan